top of page
Search
 • Coral Academy

育養珊瑚校園計劃 2020-21

經過於2018-20年度與漁農自然護理署合作舉辦的試驗計劃後,全港首個給中學生的「育養珊瑚校園計劃」於2020-21學年度正式推出!雖然在疫情下的一年過得絕不輕易,但隨著老師的配合和同學們的熱心參與,計劃亦得以順利到達尾聲。來自15間參加學校約180位同學不單在校內育養珊瑚,更參加了計劃舉辦的技術工作坊以及講座,還到訪了香港海洋公園和海下灣海岸公園參觀,相信對香港珊瑚的認識增長不少!

透過計劃,參加的學生和老師更把他們在校的體驗對外展開分享,以讓更多公眾接觸和認識到珊瑚的美麗和重要性。

除了有機會近距離觀察及育養珊瑚外,更重要的是計劃能讓參與同學直接為復育香港的珊瑚群落出一分力,一同見證香港的珊瑚保育工作,以行動實踐保育。


15間參與中學:

 • 佛教大光慈航中學

 • 靈糧堂怡文中學

 • 樂善堂余近卿中學

 • 慕光英文書院

 • 五旬節中學

 • 保良局何蔭棠中學

 • 保良局李城璧中學

 • 西貢崇真天主教學校(中學部)

 • 沙田循道衛理中學

 • 沙田培英中學

 • 聖若瑟英文中學

 • 東華三院甲寅年總理中學

 • 王肇枝中學

 • 仁濟醫院靚次伯紀念中學

 • 仁濟醫院第二中學

育養珊瑚嘅過程訓練我哋要有耐性並要小心謹慎,唔可以過於心急。(聖若瑟英文中學)
我哋運用左平日喺課堂上學到嘅科學知識去進行各種水質測試,亦明白到測試嘅準確度對維持水質尤其重要。(佛教大光慈航中學)
我哋亦喺唔同科目嘅老師協助下,我哋舉辦左「香港海洋生態保育填色比賽、海報及標語設計比賽」,並嘗試將學到嘅珍貴知識傳遞比區內嘅小學生。 珊瑚學院令我產生左應該要保護環境嘅諗法,關注全球生態嘅習慣,以及照顧其他生命嗰時應該有嘅認真仔細嘅態度。(佛教大光慈航中學)
每次當我地發現珊瑚有健康咁樣成長嘅時候,都特別開心。因為依啲受助養嘅珊瑚,將來將會有機會返返入海洋入面,協助修復珊瑚群落。(仁濟醫院靚次伯中學)
參加依個計劃令我認識到原來破壞海洋對生活嘅影響係咁大嘅,而且唔單止珊瑚亦都影響其他嘅海洋動物。(沙田循道衛理中學)
如果將來有機會, 10年或20年之後,我都好希望可以係大海入面親眼見返自己曾經照顧過嘅珊瑚。(保良局何蔭棠中學)
活動十分有趣及精彩,也提高我對珊瑚保育的認識和關注。(靈糧堂怡文中學)
很開心可以參與這次計劃,令我更瞭解香港的海洋生態,我都因此對生態環境的研究產生興趣。(東華三院甲寅年總理中學)
今次的計劃讓我獲益良多,增加了我對養育珊瑚的認識。(保良局李城璧中學)


計劃負責人:

Dr. Apple Chui

香港中文大學生命科學學院研究助理教授


主辦機構:

香港中文大學生命科學學院


合辦機構:

漁農自然護理署


193 views

Comments


bottom of page